Bilge Bektaş – Urban Planner
Özlem Deniz Uğur – Architect
Songül Üzgün – Architect

Assistant Rapporteurs

Ayça Orhon – Architect
Murat Yıldız – Urban Planner